Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wykrywanie RNA odpowiedzialnego za przenoszenie antygenów rakowo-płodowych w węzłach chłonnych od pacjentów z rakiem jelita grubego – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Wykrywanie RNA odpowiedzialnego za przenoszenie antygenów rakowo-płodowych w węzłach chłonnych od pacjentów z rakiem jelita grubego

2 lata ago

1041 words

W badaniu Liefers i in. (Wydanie z 23 lipca) wykazało znaczenie prognostyczne mikroprzerzutów wykrywanych przez zastosowanie swoistego tkankowo testu odwrotnej transkryptazy-reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) u pacjentów z rakiem jelita grubego. Jednak pewne problemy budzą niepokój. Przeanalizowano tylko 192 węzły chłonne, średnio 7 na pacjenta. Histologiczna ocena węzłów chłonnych w stadium raka odbytnicy T3 wg Goldsteina i wsp. wykazał znaczenie liczby badanych węzłów na próbkę.2 Gdy zbadano 5 do 8 węzłów, tylko 31 procent próbek miało przerzuty, ale gdy badano 17 do 20 węzłów, znaleziono 87 procent okazów mieć przerzuty. Te odkrycia sugerują, że prawdziwa częstość występowania mikroprzerzutów mogła zostać zaniżona, ale odkryliśmy, że prawdopodobieństwo wykrycia mikroprzerzutów w histologicznie ujemnych węzłach wzrasta, gdy przerzuty są obecne w innych węzłach chłonnych.3
Rozmiar próbki jest ważny przy określaniu czułości i swoistości. Tylko siedem węzłów chłonnych od dwóch pacjentów zostało wykorzystanych przez Liefers et al. jako kontrole negatywne. Chociaż nie było wykrywalnego antygenu oscylacyjnego (mRNA) w ujemnej kontroli (swoistość 100%), wielkość próbki była taka, że 95-procentowy przedział ufności dla specyficzności testu wynosił 15,8 do 100%. Czułość tego testu można określić tylko przez włączenie węzłów od pacjentów z rakiem jelita grubego stopnia III, ponieważ porównanie z histologicznie wykrytymi przerzutami do węzłów chłonnych pozostaje złotym standardem.
Arend EH Merrie, MB, Ch.B.
Kankatsu Yun, MD, Ph.D.
University of Otago, Dunedin, Nowa Zelandia
John L. McCall, MD
University of Auckland, Auckland, Nowa Zelandia
3 Referencje1. Liefers GJ, Cleton-Jansen AM, van de Velde CJH, i in. Mikroprzerzuty i przeżycie w stadium II raka jelita grubego. N Engl J Med 1998; 339: 223-228
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Goldstein NS, Sanford W, Coffey M, Layfield LJ. Usunięcie węzłów chłonnych z wycinków jelita grubego usuniętych z powodu gruczolakoraka: tendencje w czasie i zalecenie minimalnej liczby węzłów chłonnych, które mają zostać odzyskane. Am J Clin Pathol 1996; 106: 209-216
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Merrie AEH, Gunn J, Phillips LV, Yun K, McCall JL. Anatomiczny rozkład mikroprzerzutów węzła chłonnego jelita grubego. Aust NZJ Surg 1998; 68: Suppl: A135-A135 abstrakt.
Google Scholar
Liefers i in. odnotowali istotną korelację pomiędzy dodatnim wynikiem PCR z odwrotną transkryptazą i zmniejszonym przeżyciem, ale nie ocenili czułości i swoistości ich procedury. Aby określić czułość i odtwarzalność, rakotwórcze komórki wytwarzające antygen rakotwórczy (z linii komórkowej COLO 357) należy zmieszać z komórkami jednojądrzastymi, aby uzyskać seryjne 10-krotne rozcieńczenia.1 Jak opisał Gerhard i wsp., mieszaniny te powinny być poddane 10 niezależnych amplifikacji PCR z odwrotną transkryptazą dla mRNA antygenu rakowo-płodowego. Nie można zakładać, że granica czułości dla testu zastosowanego przez Liefersa i in jest identyczny z tym opisanym przez Gerharda i wsp., ponieważ Liefers i in. zastosowano różne warunki PCR (15 zamiast 30 cykli w drugiej rundzie PCR odwrotnej transkryptazy).
Inną kwestią jest niewielka liczba przebadanych kontrolnych węzłów chłonnych (7 węzłów chłonnych tylko od dwóch pacjentów) – wyraźnie mniejsza liczba niż była używana przez Mori et al. (25 węzłów chłonnych) do oceny specyficzności PCR odwrotnej transkryptazy dla mRNA antygenu rakowo-płodowego.2 Potrzeba dużej liczby próbek kontrolnych jest również wskazana przez fałszywie dodatnie wyniki, gdy Liefers i in. zastosował 20 lub 25 cykli w drugiej rundzie amplifikacji PCR. Te fałszywie dodatnie wyniki mogą wynikać z procesu nielegalnej transkrypcji (tj. Transkrypcji dowolnego genu w dowolnym typie komórki) .3 Chociaż szacowana liczba tych transkryptów w nieodpowiednich komórkach jest bardzo niska (1 cząsteczka mRNA na 100 do 1000 komórek) może powodować fałszywie dodatnie wyniki z powodu wysokiej czułości PCR odwrotnej transkryptazy. Uważam, że zastosowanie PCR z odwrotną transkryptazą do wykrywania mikroprzerzutów ma potencjał poprawy stratyfikacji pacjentów z guzami litymi.4 Jednakże czułość a specyficzność takich testów powinna być dokładnie oceniona przed ich zastosowaniem w warunkach klinicznych.
Ronald A. Ghossein, MD
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Nowy Jork, NY 10021
4 Referencje1. Gerhard M, Juhl H, Kalthoff H, Schreiber HW, Wagener C, Neumaier M. Specyficzne wykrywanie komórek guza z ekspresją antygenu rakowo-płodowego w aspiratach szpiku kostnego za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy. J Clin Oncol 1994; 12: 725-729
Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Mori M, Mimori K, Ueo H, i in. Kliniczne znaczenie detekcji molekularnej komórek nowotworowych w węzłach chłonnych i krwi obwodowej poprzez odwrotną transkrypcję-reakcję łańcuchową polimerazy u pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego lub sutka. J Clin Oncol 1998; 16: 128-132
Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Kaplan JC, Kahn A, Chelly J. Nielegalna transkrypcja: jej zastosowanie w badaniu chorób dziedzicznych. Hum Mutat 1992, 1: 357-360
Crossref MedlineGoogle Scholar
4. Ghossein RA, Rosai J. Reakcja łańcuchowa polimerazy w wykrywaniu mikroprzerzutów i krążących komórek nowotworowych. Cancer 1996; 78: 10-16
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
Wyniki przedstawione przez Liefers i in. potwierdzają doniesienia o prognostycznej roli okultystycznych regionalnych przerzutów u pacjentów z rakiem okrężnicy, ale jest kilka problemów z ich podejściem. Zakładali, że mRNA antygenu rakowo-płodowego jest wyrażany w raku okrężnicy, ale nie w prawidłowych limfocytach, twierdząc, że antygen rakowo-płodowy jest swoisty dla raka i nie ulega ekspresji w prawidłowych tkankach. To pojęcie jest sprzeczne z danymi z wielu badań wykazujących, że antygen rakowo-płodowy jest eksprymowany w normalnych tkankach nabłonkowych i nienabłonkowych.2.3 Aby wykryć produkty PCR z odwrotną transkryptazą antygenów rakowych, Liefers i in. wykorzystała elektroforezę żelową z bromkiem etydyny, która jest metodą subiektywną i kontrowersyjną, szczególnie gdy występują słabe prążki. Autorzy wskazali nawet, że mRNA antygenu rakowo-płodowego w prawidłowych węzłach chłonnych wykryto przez zwiększenie amplifikacji PCR o 5 lub 10 cykli Produkty do odwrotnej transkryptazy-PCR powinny być weryfikowane przez hybrydyzację z konkretną sondą.
Rycina 1. Rycina 1. Komplementarny DNA odwrotnej transkryptazy-PCR oznaczony przez elektroforezę z bromkiem boru etydyny w porównaniu z analizą Southern Blot za pomocą sondy specyficznej dla antygenu rakowo-płodowego. Stosowany zestaw primerów opisano w Leifers i wsp., Ale bez amplifikacji startera drugiej reakcji (nested PCR). Panel A pokazuje wyniki elektroforezy żelowej
[więcej w: Choroba Perthesa, citalopram, suprasorb ]
[hasła pokrewne: akson szczecin, porażenie piorunem, przerzuty do kości ]

0 thoughts on “Wykrywanie RNA odpowiedzialnego za przenoszenie antygenów rakowo-płodowych w węzłach chłonnych od pacjentów z rakiem jelita grubego”