Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Przeciwciała przeciwko proteazie rozszczepiającej czynnik von Willebranda w ostrym zakrzepowym trombocytopenicznym Purpura ad 6 – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Przeciwciała przeciwko proteazie rozszczepiającej czynnik von Willebranda w ostrym zakrzepowym trombocytopenicznym Purpura ad 6

2 lata ago

491 words

Panel B pokazuje wyniki autoradiografii. Czynnik Von Willebranda został rozszczepiony w osoczu kontrolnym inkubowanym z ogrzewanym osoczem kontrolnym (ścieżki 3 i 4), podczas gdy w osoczu kontrolnym inkubowano minimalnie rozszczepienie z próbką osocza od pacjenta z zakrzepową plamicą małopłytkową (TTP) (ścieżki i 2). EDTA był nieobecny w buforze na ścieżkach i 3 i występował w ścieżkach 2 i 4. W panelu C aktywność proteazy mierzono w mieszaninach 3: różnych rozcieńczeń próbki osocza od pacjenta z zakrzepową plamicą małopłytkową i kontrolną osoczem. Przeprowadzono badania mieszania w celu wykrycia inhibitorów proteazy rozszczepiającej czynnik von Willebranda (Figura 2A). Aktywność proteazy w mieszaninach kontrolnych próbek osocza i osocza od 21 osobników z różnymi zaburzeniami autoimmunologicznymi lub krwi wahała się od 70 do 125 procent wartości w próbkach kontrolnych (średnia, 98 . 14 procent). Z 39 próbek pobranych od pacjentów w ostrych epizodach zakrzepowej plamicy małopłytkowej 26 (67 procent) zmniejszyło poziom aktywności proteazy w osoczu kontrolnym o ponad 3 SD. Nie wykryto aktywności hamującej w 16 próbkach uzyskanych podczas remisji choroby; aktywność proteazowa wahała się od 71 do 152 procent (średnia, 103 . 19 procent). Proteoliza w osoczu kontrolnym była hamowana przez inkubację z próbką osocza od pacjenta z zakrzepową plamicą małopłytkową (ścieżki i 2 na Figurze 2B), ale nie przez inkubację z ogrzewanym kontrolnym osoczem (ścieżki 3 i 4 na Figurze 2B).
Próbki osocza od pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową, które obniżały poziom aktywności proteazy w osoczu kontrolnym o mniej niż 3 SD, ale więcej niż 2 SD, były dalej badane (Figura 2C). Gdy te próbki osocza były obecne w równej objętości z kontrolnym osoczem, aktywność proteazy wynosiła 59 procent tej w mieszaninie kontrolnej. Gdy próbki były obecne w stosunku 3 do 1, aktywność wynosiła 22 procent w próbce kontrolnej.
Aktywność hamująca w próbkach osocza od pacjentów z zakrzepową plamicą małopłytkową nie była zaburzona przez dializę, była stabilna w 56 ° C i była oporna na inhibitory proteazy serynowej lub cysteinowej, takie jak izoflofosforan, fluorek fenylometylosulfonylowy, aprotynina, leupeptyna, jodoacetamid i N- etylomaleimid. Jednak został on zniesiony przez przejście przez białkową kolumnę A-agarozową, co sugeruje, że hamowanie odbywało się za pośrednictwem IgG.
Figura 3. Figura 3. Aktywność hamująca IgG od 12 pacjentów z ostrą zakrzepową plamką trombocytopeniczną (TTP) i od 11 pacjentów po terapii plazmowo-wymiennej została utworzona jako funkcja aktywności hamującej próbek osocza, z których wyizolowano IgG. Przeciwciało IgG wyizolowano z próbek osocza od pacjentów i zmieszano z osoczem kontrolnym, a aktywność proteazy wykreślono względem aktywności proteazy zmierzonej w mieszaninie kontrolnego osocza i próbek osocza pacjenta.
Przeciwciało IgG wyizolowane z 12 próbek osocza od pacjentów z ostrą zakrzepową plamicą małopłytkową i 11 próbek od pacjentów po terapii plazmą wymienną zostało porównane z hamującą aktywnością plazmy pacjentów
[podobne: suprasorb, przerzuty do kości, Leukocyturia ]
[więcej w: akson szczecin, porażenie piorunem, przerzuty do kości ]

0 thoughts on “Przeciwciała przeciwko proteazie rozszczepiającej czynnik von Willebranda w ostrym zakrzepowym trombocytopenicznym Purpura ad 6”