Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem ad – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem ad

2 lata ago

498 words

Wszyscy pacjenci w wieku 18 lat i starsi, którzy mieli zatrzymanie akcji serca poza szpitalem, kwalifikowali się do włączenia do badania. Zatrzymanie serca zostało zdefiniowane jako brak zarówno oddychania spontanicznego, jak i wyczuwalnego tętna. Pacjenci z zatrzymaniem krążenia zostali włączeni do badania, jeśli pozostawali w migotaniu komór pomimo trzech kolejnych przeciwzrostowych lub gdy mieli asystolię lub bezotoczkową aktywność elektryczną (zdefiniowaną jako dowolny zorganizowany zespół elektrokardiograficzny w przypadku braku wyczuwalnego tętna) w czasie podawania epinefryny. Pacjenci byli wykluczani, jeśli mieli mniej niż 18 lat; jeśli mieli traumatyczne zatrzymanie krążenia; jeśli mieli oczywiste objawy nieodwracalnego zatrzymania krążenia; lub jeśli epinefryna została wstrzyknięta przed rozpoczęciem resuscytacji. Protokół leczenia
Wszyscy włączeni pacjenci byli leczeni zgodnie ze standardowymi zaleceniami American Heart Association i European Resuscitation Council, 1,2, z wyjątkiem wstrzyknięć epinefryny. Pacjentów przydzielano losowo do 15 wysokich dawek (5 mg każda) lub standardowych dawek (1 mg każdego) epinefryny w odstępach trzy-minutowych, zgodnie z ostatnimi standardowymi protokołami.3
Leki były zwykle podawane dożylnie drogą obwodową (przedślubną) lub centralną, ale czasami podawano je przez rurkę dotchawiczą, gdy cewnik dożylny nie był natychmiast dostępny. W celu całkowitego zaprzestania podawania leku, dwa schematy epinefryny zostały dostarczone w opakowaniach po 15 kodowanych ampułkach o objętości 5 ml z tą samą dawką epinefryny. Każda paczka była używana dla jednej osoby z zatrzymaniem akcji serca. Pakiety studyjne były dostępne w specjalnych zestawach po 10 losowych pakietów we wszystkich ambulansach medycznych w 12 ośrodkach. Rozmieszczenie zbiorów i paczek w zestawach było regulowane dla każdego centrum za pomocą centralnego harmonogramu losowania określonego w Lyonie. W trakcie badania wszyscy śledczy i personel świadczący opiekę poza szpitalem pozostawali zaślepieni, jaka dawka była podawana i nie mieli kontroli nad kolejnością, w której zestawy były używane.
Mierniki rezultatu
Dane demograficzne i kliniczne uzyskano ze standardowej postaci wypełnionej zgodnie z zaleceniami Konferencji Konsensusu Utstein16. Charakterystyka linii podstawowej, taka jak płeć, wiek, lokalizacja aresztowania, podejrzewana o aresztowanie, czy zatrzymano świadka, początkowa elektryczność rytm, wywiad chorobowy, najważniejsze interwały między zdarzeniami i inne istotne klinicznie cechy. Głównymi punktami końcowymi były: powrót spontanicznego krążenia, zdefiniowany jako powrót spontanicznego wyczuwalnego tętna i ciśnienia krwi przez co najmniej jedną minutę12; przyjęcie do szpitala, zdefiniowane jako przyjęcie pacjenta na oddział intensywnej opieki medycznej, jako pacjenta z wyczuwalnym pulsem i ciśnieniem krwi; liczba przyjęć po podaniu tylko jednej dawki epinefryny; i wypisanie ze szpitala. Drugorzędnymi punktami końcowymi były przeżycie i wynik neurologiczny pacjentów, zgodnie ze wzorem sugerowanym przez Konferencję Konsensusu Utstein16. Zatrzymanie serca zostało sklasyfikowane jako świadek aresztowania, było świadkiem aresztowań z podejrzeniem przyczyn kardiologicznych i było świadkiem aresztowań z podejrzeniem przyczyn kardiologicznych, w których osoby postronne wykonano resuscytację krążeniowo-oddechową
[przypisy: dekstran, ceftriakson, suprasorb ]
[hasła pokrewne: płesznik, pluskwy ugryzienia, pokrzywka objawy ]

0 thoughts on “Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem ad”