Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem czesc 4 – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem czesc 4

2 lata ago

494 words

Charakterystyka pacjentów w obu grupach była podobna, z wyjątkiem podanej dawki epinefryny, która była wyższa w grupie przyjmującej dawkę standardową (P = 0,04) (tabela 2). Tabela 3. Tabela 3. Podstawowe wyniki zgodnie z ostateczną analizą. Tabela 4. Tabela 4. Przetrwanie i neurologiczne wyniki pacjentów w dwóch randomizowanych grupach. Grupa 5 mg miała wyższy wskaźnik powrotu spontanicznego krążenia niż grupa mg (40,4 procent vs 36,4 procent, P = 0,02) i wyższy wskaźnik przeżycia do przyjęcia do szpitala (26,5 procent w porównaniu z 23,6 procent, P = 0,05). Przeciwnie, wskaźnik przeżycia do przyjęcia do szpitala po pojedynczym wstrzyknięciu epinefryny był podobny w obu grupach (5,0 procent w grupie z wysoką dawką w porównaniu z 4,6 procent w grupie standardowej dawki, P = 0,59) (Tabela 3). Szybkość przeżycia do wypisu była podobna w obu grupach (2,3 procent w grupie z dużą dawką i 2,8 procent w grupie z dawką standardową, P = 0,34); 76,3% z 38 osób, które przeżyły w grupie przyjmującej dużą dawkę, a 71,7% z 46 osób, które przeżyły w grupie przyjmującej dawkę standardową, było świadomych bez dużej niepełnosprawności (kategoria sprawności mózgowej lub 2) w momencie wypisu (p = 0,64) ( Tabela 4).
Pacjenci, którzy byli wskrzeszeni mieli podobne wyniki neurologiczne w grupach z wysoką dawką i standardową dawką. Średnie wyniki w skali Glasgow w skali Coma Scale wynosiły 3,9 . 2,6 dla grupy z wysoką dawką i 4,3 . 3,1 dla grupy otrzymującej dawkę standardową po 24 godzinach (P = 0,18); w jednym tygodniu wynosiły 8,0 . 5,2 dla grupy z wysoką dawką i 8,6 . 5,2 dla grupy otrzymującej dawkę standardową (P = 0,40). Nie było istotnej różnicy między grupami o wysokiej dawce i dawką standardową w proporcji pacjentów, którzy przeżyli do wypisu po przyjęciu na oddział intensywnej terapii (Tabela 4). Odsetek pacjentów przyjmowanych na oddział intensywnej terapii, którzy zmarli przed wypisaniem ze szpitala (śmiertelność wewnątrzszpitalna) był podobny w obu grupach (91,4 w grupie z dużą dawką i 88,2 w grupie z dawką standardową, P = 0,12). Niemniej jednak w ciągu pierwszych 24 godzin odnotowano wyższy wskaźnik śmiertelności wewnątrzszpitalnej w grupie otrzymującej dużą dawkę (38,7%, w porównaniu z 32,4% w grupie przyjmującej dawkę standardową; P = 0,06).
Nie stwierdzono istotnych różnic w długoterminowym przeżyciu między podgrupami pacjentów, zgodnie z definicją przyjętą na konferencji Utstein Consensus. Natomiast w niektórych podgrupach występowały istotne różnice między grupą o dużej dawce a grupą dawki standardowej w proporcjach pacjentów, którzy odzyskali spontaniczne krążenie i którzy zostali przyjęci do szpitala. W przypadku zaobserwowanych zatrzymań krążenia 45,1% pacjentów w grupie z wysoką dawką i 40,1% osób w grupie standardowej odzyskało samoistny krążenie (P = 0,009); 29,7% pacjentów w grupie z dużą dawką i 26,1% osób w grupie przyjmującej dawkę standardową przyjęto do szpitala (p = 0,04). W przypadku zaobserwowanych zatrzymań z podejrzeniem przyczyn kardiologicznych, 42,8 procent pacjentów w grupie z wysoką dawką i 37,4 procent osób w grupie standardowej otrzymało spontaniczne krążenie (P = 0,02); 26,4 procent pacjentów w grupie z dużą dawką i 22,3 procent pacjentów w grupie przyjmującej dawkę standardową przyjęto do szpitala (p = 0,04)
[podobne: hurtownia portfeli, ceftriakson, alemtuzumab ]
[patrz też: przetoka okołoodbytnicza, przetoka zębowa, olx augustow ]

0 thoughts on “Porównanie powtarzających się wysokich dawek i powtarzanych standardowych dawek epinefryny do zatrzymania akcji serca poza szpitalem czesc 4”