Skip to content

Nadużywanie antybiotyków cz. 1

1 rok ago

139 words

width=300Infekcje wtórne nabyte na oddziale intensywnej opieki medycznej znacznie zwiększają ryzyko zgonu u pacjentów w stanie krytycznym. Szacuje się, że rocznie w oszpitalach w Stanach Zjednoczonych występuje ponad 700 000 infekcji szpitalnych, a zakażenie jest bardziej powszechne na OIT niż na innych obszarach szpitalnych.

Badania częstości występowania u pacjentów na OIT szacują, że około 70% jest przepisywanych antybiotykom w dowolnym czasie. Wysokie stosowanie antybiotyków wywiera presję selekcyjną sprzyjającą pojawieniu się patogenów opornych na antybiotyki, które są powszechnie izolowane w zakażeniach nabytych przez ICU (ICUAI). Ponadto najnowsze dane sugerują, że nadużywanie antybiotyków w oddziałach intensywnej opieki medycznej może wiązać się ze zwiększoną śmiertelnością. W czasach, gdy w praktyce klinicznej pojawia się niewiele skutecznych nowych antybiotyków,  istnieje pilna potrzeba opracowania leków nieantybiotycznych.
[więcej w: pecherzyca, olx szczecin, penire plus opinie ]

0 thoughts on “Nadużywanie antybiotyków cz. 1”