Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra14/ftp/cel-szczecin.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Doświadczenia lekarzy podstawowej opieki nad finansowymi zachętami w systemach opieki zarządzanej – Przychodnia CEL Szczecin
Skip to content

Doświadczenia lekarzy podstawowej opieki nad finansowymi zachętami w systemach opieki zarządzanej

2 lata ago

527 words

Organizacje zarządzające opieką wykorzystują różnorodne strategie, aby wpływać na style praktyki lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych z tych metod jest stosowanie zachęt finansowych, w szczególności zachęt mających na celu zachęcenie lekarzy do ograniczenia usług, takich jak skierowanie do specjalistów.1.2 Takie zachęty finansowe mają zwykle formę premii wypłacanych ponad bazę lekarza. dochody z opłat za usługi, kapitalizacja lub wynagrodzenie. Premie wypłacane są często z nadwyżek w pulach ryzyka finansowanych z potrąceń – to jest środków potrącanych z podstawowych opłat lekarzy lub w inny sposób rezerwowanych w ramach umów, w których lekarze ponoszą ryzyko finansowe.3 W kilku badaniach, w których badano stosowanie zachęt finansowych w zarządzanych organizacjach opieki, wykazano, że takie zachęty są stosunkowo powszechne.4-6 Większość wcześniejszych badań nie oceniła jednak czynników wydajności, które przyczyniają się do ustalenia premie lub Dochody lekarzy wywodzą się z premii.7 Perspektywa lekarza jest ważna dla zrozumienia, w jaki sposób bodźce finansowe są postrzegane przez lekarzy i jak wpływają one na praktykę kliniczną.
Przeprowadziliśmy ankietę wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Kalifornii, aby zbadać zachęty finansowe z punktu widzenia lekarza. Naszym celem było określenie częstotliwości i wysokości premii, kategorii wyników lekarzy, które określały wielkość premii, oraz wpływu bodźców na postrzeganie przez lekarzy ich środowisk praktykujących i zapewnionej przez nich opieki.
Metody
Próbka do badań
Nasze dane pochodzą z badania przeprowadzonego w 1996 r., Przeprowadzonego za pomocą wysyłanego kwestionariusza. Populacja badana składała się z lekarzy pierwszego kontaktu praktykujących w 13 największych okręgach miejskich Kalifornii. Okręgi te zawierają 79 procent lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Kalifornii i 78 procent ludności stanu. Lekarze zostali zidentyfikowani z Physical Masterfile American Medical Association. Byli uprawnieni do włączenia, jeśli byli aktywni w opiece nad pacjentami, nie byli w trakcie szkolenia i określili się jako lekarze pierwszego kontaktu (specjaliści w zakresie praktyki rodzinnej, ogólnej praktyki, ogólnej medycyny wewnętrznej, pediatrii ogólnej lub położnictwa-ginekologii). Zastosowaliśmy wieloczynnikową strategię próbkowania, która obejmowała nadpróbkę lekarzy, którzy byli członkami grup mniejszościowych i która próbkowała określoną liczbę lekarzy z każdego z 13 badanych powiatów, w wyniku czego lekarze w większych powiatach byli niedostatecznie reprezentowani w końcowej próbie.8.
Podjęto wiele prób skontaktowania się przez pocztę, telefon lub lekarzy, którzy nie odpowiedzieli na ankietę. Lekarze, których stwierdziliśmy, że przeszli na emeryturę, wyprowadzili się poza stan lub umarli, lub którzy wskazali główną specjalizację inną niż podstawowa opieka, zostali uznani za niekwalifikujących się i zostali wykluczeni z próby. Wśród lekarzy, którzy odpowiedzieli na ankietę, ci, którzy nie byli w praktyce biurowej z przynajmniej jedną umową z organizacją zajmującą się utrzymaniem zdrowia (HMO) lub niezależnym stowarzyszeniem praktyków (IPA) lub w modelu grupowym lub modelu personelu HMO zostały wyłączone.
Kwestionariusz
Kwestionariusz zawierał kilka pozycji dotyczących zachęt finansowych
[hasła pokrewne: suprasorb, Choroba Perthesa, citalopram ]
[hasła pokrewne: ph metria, picie oleju lnianego, płatki jaglane właściwości ]

0 thoughts on “Doświadczenia lekarzy podstawowej opieki nad finansowymi zachętami w systemach opieki zarządzanej”