Skip to content

Doświadczenia lekarzy podstawowej opieki nad finansowymi zachętami w systemach opieki zarządzanej ad 6

2 lata ago

582 words

Bodźce oparte na odesłaniach były negatywnie, ale nieistotnie związane z zadowoleniem ze strony lekarza (skorygowany iloraz szans, 0,7; przedział ufności 95%, 0,4 do 1,2). Dyskusja
Prawie 40 procent lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej powiązanych z organizacjami zarządzającymi opieką w miejskiej Kalifornii było świadomych pewnego rodzaju zachęty finansowej w swoich praktykach, wykraczających poza podstawową metodę wynagrodzenia. Około połowa lekarzy wskazała, że takie zachęty zależą od ich skuteczności w ograniczaniu stosowania skierowań lub usług szpitalnych. Oceny oparte na jakości opieki i satysfakcji pacjentów były wymieniane jako czynniki w obliczaniu premii tak często, jak zachęty oparte na wykorzystaniu skierowań i usługach szpitalnych.
Niektórzy krytycy zachęt ostrzegają, że premie stanowią coraz większy udział w dochodzie netto lekarzy, narażając lekarzy na ryzyko znacznej utraty dochodu, jeśli nie wykonują w sposób, który nagradza ich dodatkowymi płatnościami2. Chociaż byli oni w mniejszości niektórzy z badanych przez nas lekarzy wydawali się mieć bodźce, które prowadziłyby do istotnych zmian w dochodach w zależności od tego, czy lekarz uzyskał pełną kwotę ewentualnego bonusu, czy też nie. Lekarze, których programy opieki nad opieką obejmowały premie i którzy zgłosili zarówno kwotę premii zarobionej, jak i dodatkową kwotę, która była zagrożona, ale nie uzyskana, 13 procent podało, że łączna kwota zagrożonego dochodu wynosiła ponad 40 000 USD. Ponad jedna trzecia lekarzy, którzy zgłosili bodźce motywacyjne, nie mogła określić pełnej kwoty dochodu, który był zaangażowany w premie, co sugeruje, że wielu lekarzy może nie wiedzieć dokładnie, w jakim stopniu są oni narażeni na ryzyko finansowe. Niedawne badanie wykazało podobny brak świadomości wśród lekarzy w odniesieniu do związanych z nimi cech ich umów opieki z opieką. 9
Bodźce finansowe zdawały się wpływać wybiórczo na doświadczenia lekarzy związane z niepożądaną presją w ich praktykach, w zależności od rodzaju zachęty. Nasze odkrycia sugerują, że premie oparte na ograniczeniu odesłań i na produktywności zwiększają niepokój lekarzy o wyniki i ich postrzeganie, że opieka może być zagrożona w tych obszarach, podczas gdy premie oparte na jakości opieki i satysfakcji pacjentów mogą promować bardziej satysfakcjonujące wyniki. ćwiczyć środowisko.
Doświadczenia lekarzy dotyczące zachęt finansowych i presji związanych z ich praktykami różniły się w zależności od ustawień praktyki. Lekarze w bardziej tradycyjnych modelach grupowych lub modelach personelu HMO (przede wszystkim Kaiser Permanente w Kalifornii) byli o wiele bardziej prawdopodobni niż lekarze pracujący w biurze w sieci i modelach HMO z modelu IPA, którzy informowali, że ich umowy określały premię zależną od jakości opieki. i zadowolenie pacjentów. Po dostosowaniu do zachęt lekarze w modelu grupowym lub HMO modelu personelu najrzadziej zgłaszali odczuwanie nacisku, aby ograniczyć liczbę skierowań lub ograniczyć to, co powiedzieli pacjentom o możliwościach leczenia; jednak byli oni najbardziej skłonni do zgłaszania uczuciowej presji, aby zobaczyć więcej pacjentów dziennie. Lekarze w tradycyjnych, niedochodowych HMO mogą być mniej skłonni do odczuwania, że ich poczucie autonomii klinicznej jest zagrożone w odniesieniu do komunikowania się z pacjentami i kierowania ich do specjalistycznej opieki, ale kosztem jakiegoś większego poświęcenia kontroli nad ich własnymi harmonogramami.
Nasze badania ograniczają się na podstawie własnych raportów lekarzy
[patrz też: Mimośród, ceftriakson, osa a pszczoła ]
[patrz też: osa a pszczoła, pasożyty wewnętrzne, g1 nysa ]

0 thoughts on “Doświadczenia lekarzy podstawowej opieki nad finansowymi zachętami w systemach opieki zarządzanej ad 6”